ກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດຕໍ່: 166  |  ບໍລິການ ການແພດສຸກເສີນ: 1195
ກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດຕໍ່: 166
ບໍລິການ ການແພດສຸກເສີນ: 1195
logo 
ໜ່ວຍງານໂຄສະນາກອງເລຂາ
ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດ
ຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກໂຄໂລນາສາຍພັນໃໝ່(COVID-19)
logo 
ໜ່ວຍງານໂຄສະນາກອງເລຂາ
ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດ
ຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກໂຄໂລນາສາຍພັນໃໝ່(COVID-19)
ການບໍລິຈາກ
ການບໍລິຈາກ


ໂຄງການລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອຕ້ານການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 (COVID-19)
ໂຄງການລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອຕ້ານການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 (COVID-19)

ດາວໂຫຼດຮູບພາບ